KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYI - Ankara Sanayi Odası

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYI

Tarihi     : 06.02.2009
İşareti    : 6/5000 –637

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Dünya ekonomik krizinin etkilerinin ülkemizde de hissedildiği bugünlerde; sanayicilerimizin ödemelerinde kullanmakta oldukları çek, senet, kredi ve kredi kart borçlusu olan firmaların ödeme güçlerini koruyarak, ülkemiz üretim ve istihdamının artırılarak sürüdürülmesi açısından, Odamızca yapılan girişimler sonuç vermiş ve  28.01.2009 tarihinde de duyurusunu yapmış olduğumuz  üzere “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması” Hakkında 5834 Sayılı Kanun, 28.01.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun hükümleri gereğince;

“Ödeme tarihi 28.01.2009’dan önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, sözkonusu borçların 28.01.2009 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesini müteakiben Merkez Bankası’nda tutulan kayıtlarından silinecektir.

Merkez Bankası’nca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacaktır.”

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası