Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-54
 
Sayın Üyemiz,
 
“Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası