Karayolu Taşıma Yönetmelik Değişikliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Karayolu Taşıma Yönetmelik Değişikliği Hakkında

    29 Eylül 2014

Tarihi : 29.09.2014
İşareti : 4/5000-2963
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının  yazısına atfen, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 13 üncü maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartı/şartları kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine, durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için, KTY’ nin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanınması hakkında, Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 sayılı Bakanlık Oluru alındığı bilgisi verilmiş olup anılan makam oluru ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası