KARAYOLU TAŞIMA KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI HK.

Tarihi     : 25.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3094
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ve bu Kanun’da yer alan K ve D3 Türü Yetki Belgeleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kapsamı, ücretleri ve indirim uygulamaları ile denetimi ve cezai müeyyideleri v.b. konular hakkında  bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Karayolları Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Eşya Taşıması Daire Başkanı Sayın Mahmut GÜRSES’in katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantısında, üyelerimizin sormuş olduğu sorular ve Sayın Mahmut GÜRSES’in vermiş olduğu cevaplar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Bilgilendirme Toplantısında sorulan sorular ve cevapları için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası