Karayolları Trafik Kanunu Cezaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Karayolları Trafik Kanunu Cezaları Hk.

    6 Nisan 2011

Tarihi     :06.04.2011 
İşareti    :04/5000-1167
 
Sayın Üyemiz,
 
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA  CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR  VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ” 06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası