Karayolları Taşıma Yönetmeliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Hakkında

    1 Şubat 2016
Tarihi  : 01.02.2016
İşareti : 
4/5000-212
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, unvan veya nevi değişikliği yapması halinde, değişikliğin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirdikleri sözleşmeler hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 21.01.2016 tarihli yazının bir örneğine http://www.tobb.org.tr/TIRve ATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden  ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası