Karakuvvetleri Komutanlığı İhale Duyurusu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Karakuvvetleri Komutanlığı İhale Duyurusu Hk.

Tarihi     : 18.02.2011
İşareti    : 03/5000-559
 
Sayın Üyemiz,
 
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı’ndan alınan bir yazıda, envanterde mevcut M-60 tanklarına ait ekte yer alan 29 kalem tali komple malzeme tedarik edileceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu malzemenin ihalesinin 28 Şubat 2011 tarihinde K.K.Loj.K.lığı Tedarik Daire Başkanlığında yapılacağı ve ayrıntılı bilginin http://www.kkk.tsk.tr adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası