Karadeniz Ekonomik İşbirliği hk. - Ankara Sanayi Odası

Karadeniz Ekonomik İşbirliği hk.

Tarihi     : 17.08.2009
İşareti    : 5/5000 – 2996
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlanmakta olan 2010 yılı programı çalışmaları kapsamında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) konusunda son bir yıllık gelişmeleri içeren bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu çalışmada kullanılmak üzere, Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar, dile getirilmesi istenen konular ile çözüm önerilerinin, 24 Ağustos 2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 0312 218 22 09) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası