Karadağ’da HES Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Karadağ’da HES Projeleri

    25 Mart 2013

Tarih: 25.03.2013
İşareti: 05/5000-1079
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Podgorica Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; Karadağ’da küçük Hes’ler ile ilgili ihaleler yapılacağı ve ihale şartnamelerinin hazırlanabilmesi için bir toplantı yapılmış olduğu belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, ihaleye katılım öncesindeki hazırlık faaliyetlerinin zorlukları, küçük hidroelektrik santrallerine yatırım alanındaki ihale usulleri ve izin alma prosedürleri konularının ele alındığı söz konusu toplantıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır..
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası