KARADAĞ PODGORİCA NDKP Tütün Fabrikasının Özelleştirilmesi - Ankara Sanayi Odası

KARADAĞ PODGORİCA NDKP Tütün Fabrikasının Özelleştirilmesi

    10 Aralık 2012

Tarihi  : 10.12.2012
İşareti : 05/5000-3731
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Karadağ Podgorica NDKP Tütün Fabrikası temsilcisi Sayın Dejena Suskavcevic ile 20 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen görüşme kapsamında, NDKP Tütün Fabrikası’nın (Novi Duvanski Kombinat Akcionarsko Drustvo Podgorica) özelleştirilmesinin ve yeniden inşası üzerinden sermayelendirilmesinin gündemde olduğunun ve yaklaşık 10 hafta içerisinde ihaleyle ilgili kamu duyurusunun yapılacağının öğrenildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, 7,4 milyon dolar kayıtlı sermayesi bulunan ve 109 yıllık geçmişe sahip olan şirketin hisselerinin %69’unun Karadağ Hükümeti’ne, %31‘inin ise Başkent Podgorica’ya ait olduğu ifade edilmekte ve 24.000 metrekare arazi üzerinde 9.300 metrekarelik son teknolojiyle donatılacak olan yeni bir fabrikanın inşasının söz konusu olduğu ve şirkete ait tütün ürünleri üretme ve satma lisansının kurulacak olan yeni fabrikaya devredileceğinin öğrenildiği ifade edilmektedir.
 
Son olarak, Sayın Suskavcevic’in Karadağ vergi politikasının Avrupa’nın birçok ülkesine nazaran çok daha cazip olduğunu belirttiği ve yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit haklara sahip olduklarım ifade ettiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası