Karadağ Bilgi Notu Talebi - Ankara Sanayi Odası

Karadağ Bilgi Notu Talebi

    12 Kasım 2014

Tarih: 12.11.2014
İşareti:05/5000-3296
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Yaner Yıldız’ın eşbaşkanlığında 27-29 Kasım 2014 tarihinde Podgorico’da, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer konular ile toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer alması talep edilen hususların en geç 17 Kasım 2014 tarihine kadar TOBB’a ( E-posta: gulsen.kocabas@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası