KARADAĞ “KOLAŞİN 1600” Adlı Kayak Merkezinin Geliştirilmesi İhalesi - Ankara Sanayi Odası

KARADAĞ “KOLAŞİN 1600” Adlı Kayak Merkezinin Geliştirilmesi İhalesi

    24 Temmuz 2014

Tarih: 24.07.2014  
İşareti: 5/5000-2428 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Karadağ Dış İşleri ve Avrupa Entegrasyon Bakanlığı aracılığıyla Dış İşleri Bakanlığımıza iletilen bir notaya istinaden, Karadağ Turizm Bölgelerinin Değerlendirilmesi İhale Komisyonu tarafından “Kolaşin 1600” adlı kayak merkezinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası bir ihale açıldığı belirtilmektedir.
 
Bahse konu ihaleye ilişkin detaylı bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği internet sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, “Uluslararası İş İmkanları/ İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünün “Süreli İhaleler” kısmında yer almaktadır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
       
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası