Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl - Ankara Sanayi Odası

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl

Tarihi     : 12.11.2010
İşareti    : 4/5000-5662
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün 28.10.2010 tarih ve 81961sayılı yazısı ile “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Odamız görüşleri talep edilmiştir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konu ile ilgili görüşlerinizin en geç 25.11.2010 tarihine kadar Odamızın 417 52 05 no.lu faksına ve ticaret@aso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası