merzifon escort
 Kapasite Suret Tasdiki - Ankara Sanayi Odası

Kapasite Suret Tasdiki

Kapasite Suret Tasdiki; Odamızca düzenlenmiş olan kapasite raporlarına aslının aynısı olduğuna dair onay işlemi yapılmaktadır.

Talep edildiğinde Odamız Merkez binasına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

İstenen Belgeler :

  • Dilekçe
  • Oda harç tarifesine göre harç