Kapasite Raporu

Sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi alınmasında, ithalat-ihracat işlemlerinde, yerli malı belgesi taleplerinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların temininde, kamu ihalelerinde ve kamu desteklerinde (Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme, KOSGEB vb) talep edilmekte olup Odamızca düzenlenmektedir.

Odamız eksperlerinin yapmış oldukları işyerinde inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. Kapasite raporları hesaplamalarında T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.

 

 

 

T.O.B.B. ONAY ÜCRETİ 450,00 TL mutlaka aşağıdaki hesap numaralarından bir tanesine yatırılacaktır:

Ankara Sanayi Odası Kapasite Raporu Ücreti’ nin ödeme şartları aşağıda gösterilmiştir.

Türkiye İş Bankası Akay Şubesi

IBAN NO: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

1. Firmada çalışan personel sayısı 10’ dan az ise (10 dahil) 300 TL ödenecektir.

Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi

IBAN NO: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38

2. Firmada çalışan personal sayısı 11 veya daha fazla ise

600 TL ödenecektir.

Vakıfbank Merkez Şubesi

IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

 

Ödemeler, Odamız veznesine veya İş Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR 68 000 6400 0001 42990 00 3753 nolu hesabımıza eft/havale yoluyla ödenebilir.

Akbank Bakanlıklar Şubesi

IBAN NO: TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

       

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler için tıklayınız.

Raporun Geçerlilik Süresi Ve Yenileme için tıklayınız.

Başvuruda İstenen Belgeler için tıklayınız.

Kapasite Raporu (Müracaat Formu) için tıklayınız.

Kapasite Raporlarını Düzenleme Esasları (TOBB)

Ayrıntılı bilgi Belge Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden 0312 417 12 00 / 1119 numaralı telefon ile temin edilebilmektedir.