KANUN TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ - Ankara Sanayi Odası

KANUN TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

    15 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2583
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 09.05.1985 tarihinde yürürlüğe girdiği ve bugüne kadar çeşitli sebeplerle küçük çaplı revizyonlar gördüğü hatırlatılmaktadır.


100 Günlük Eylem Planı kapsamında bahse konu Kanun ile ilgili olarak, güncelliğini yitiren ya da aksayan hususların tespit edilmesi ve konu ile ilgili taraflarca iletilen taleplerin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça revizyon çalışması yapılarak “3194 sayılı İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” nın oluşturulduğu ifade edilmektedir.


Söz konusu Kanun taslağına ilişkin değişiklikleri içeren tablo Ek-1’de yer almakta olup, taslağın incelenerek varsa görüş ve önerilerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak Ek-2’de yer alan tabloya işlenmek suretiyle en geç 22.10.2018 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- Karşılaştırma Cetveli (7 sayfa)
2- Görüş Formu (1 sayfa)