Kanun Taslağı Hakkında Görüş – 12.02.2016 - Ankara Sanayi Odası

Kanun Taslağı Hakkında Görüş – 12.02.2016

Tarihi : 12.02.2016
İşareti : 
4/5000-325
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yapı denetim sisteminin etkin bir şekilde ifa edilebilmesini teminen, Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve söa konusu taslağın Karşılaştırma Cetveli gönderilerek görüş ve önerilerimizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma işlenmek süretiyle bildirilmesi talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak, Bakanlığın http://evrakdogrulama.csb.gov.tr web adresinden Belge Numarası: 84492432-010.01-E.2698 ve Barkod Numarası: 5907612 bilgileriyle erişebileceğiniz Taslak ve Karşılaştırma Cetveli çerçevesinde görüş ve önerilerinizin 01.03.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası