KANUN TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

KANUN TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ

    2 Aralık 2016

İşareti : 05/5000-2347

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Kanunu taslağının http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/mevzuat-taslaklari/taslak-kanunlar web adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Konu hakkında görüşlerinizin ekte gönderilen forma uygun olarak 08 Aralık 2016 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü e-posta adresine (dim@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Form