Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş – 12.11.2015 - Ankara Sanayi Odası

Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş – 12.11.2015

Tarihi  : 12.11.2015
İşareti : 4/5000-2448
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün  yazısına atfen, “İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 20  Kasım 2015 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası