Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş – 17.03.2016 - Ankara Sanayi Odası

Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş – 17.03.2016

Tarihi : 17.03.2016
İşareti : 4/5000-667 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına”  ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş ve önerilerinizin ekte takdim edilen görüş bildirme formuna işleyerek en  geç  21/03/2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr  e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,