KANUN TASARISI GÖRÜŞ TALEBİ

    7 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-372
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 2017 yılında Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ’ın talimatı ile Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi göz önünde bulundurularak Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde TOBB tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldığı ve oluşturulan eylem planı kapsamında


30/08/2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (66 madde) ve


31/01/2018 tarihli ve 1/913 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı‘nın (27 madde)


hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulduğu belirtilmektedir.

Buna ilaveten 02/02/2018 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yatırım, üretim, istihdam, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM’ye sunulmuştur.

Anılan tasarılar ve YOİKK çalışmaları hakkında TOBB tarafından hazırlanan açıklayıcı bilgi notlarına KOBİ Bilgi Sitesi’nden (http://www.kobi.org.tr) adresinden erişim sağlanabilmekte olup tasarılara ilişkin olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere 9 Şubat 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno