Kanun Değişiklikleri Hakkında

    1 Ekim 2014

Tarihi : 01.10.2014
İşareti : 
4/5000-2974 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere kamuoyunda Torba Kanun olarak anılan 6552 Sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmiş ve Kanunda yapılan değişiklikler ile ilgili Odamıza iletilen hususlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
  
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası