Kamu İhalelerinde Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhalelerinde Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hk.

Tarihi     : 02.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
566
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

İlgi: 02.12.2008 tarih ve 4684 sayılı e-posta duyurumuz

02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgi’de kayıtlı e-posta yazımız ile duyurduğumuz Kamu İhalelerinde Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesine ililşkin 2008/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi”nde;

“Ekonomimize sağlayacağı faydalar göz önünde tutularak, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlerin tercih edilmesi, temel tüketim maddelerinin yerli ürünlerden karşılanması, ekonomimiz açısından önem taşımakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan ‘……yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabilir.’ hükmünün kamu kurum ve kuruluşlarınca dikkate alınması hususunda; bilgilerini ve kamu yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim” denilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’me iletilmek üzere; Odamızca da çeşitli platformlarda pek çok kez dile getirilen konuyla ilgili olarak, anılan Genelge’nin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgiler ile Genelge’nin uygulanmadığı durumlara ait somut bilgi ve belgelerin en geç 11.02.2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası