KAMU İHALELERİNDE FİYAT FARKI HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALELERİNDE FİYAT FARKI HK.

    12 Mart 2010

Tarihi     :12.03.2010
İşareti    :4/5000- 839
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin usul ve esasların 31.12.2002 tarih ve ve 24980/3 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilerek, bu kapsamda  uygulanan fiyat farkı hesaplarında karşılaşılan sorunlar gözönünde bulundurularak Kurumları tarafından ekte yer alan taslakların hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede; Kamu İhale Kurumu’na iletilmek üzere, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri kapsamında ayrı olarak uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar ile ilgili ekte yer alan 3 adet taslak ile ilgili görüşlerinizin en geç 26.03.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası