Kamu İhaleleri İle İlgili Yönetmelik Taslakları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhaleleri İle İlgili Yönetmelik Taslakları Hk.

Tarihi     : 02.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
566
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; 5812 sayılı “Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve sözkonusu Kanunun bütün hükümlerinin 05.03.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilerek, anılan Kanun ile değişik 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan uygulama yönetmeliği taslaklarının Kurumun www.ihale.gov.tr web adresinde “duyurular” başlığı altında yer aldığı ifade edilmiştir.

Kamu İhale Kurumu’na iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu taslaklar hakkındaki görüşlerinizin en geç 05.02.2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası