Kamu İhale Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Tebliği Hk.

    24 Ocak 2012

Tarihi  : 24.01.2012
İşareti : 
4/5000-293
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Kamu İhale Tebliği (No: 2012/1)” 24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası