Kamu İhale Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Tebliğ Hk.

    24 Ocak 2011

KAMU İHALE TEBLİĞİ HK.
Tarihi    : 24.01.2011
İşareti   : 4/5000 –241
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Kamu İhale Tebliği (No: 2011/1)” 23.01.2011 tarih ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
  
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası