Kamu İhale Mevzuatı Ve Kobi’ler Hakkında Değerlendirme Toplantısı

    2 Haziran 2015

Tarihi: 02.06.2015
İşareti: 04/5000-1313
İrtibat: ticaret@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Kamu İhale Kurumu’ndan alınan yazıda; 6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin arttırılması amacıyla Öncelikli Dönüşüm Programlan hazırlandığı, bu programlardan 12 no.lu Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı altında yer alan “3.2: Kamu alımları uygulamalarında KOBİ’ler lehine düzenlemeler yapılması” politikasına bağlı 13 no.lu “KOBÎ’lerin kamu alımlarına katılımının arttırılması amacıyla kamu ihale mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacaktır” başlıklı eylem planında Kuramlarının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği ve eylemin açıklamasında “Kamu kurumları tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır” ifadesine yer verildiği belirtilerek bir çalışma başlatıldığı dile getirilerek , konuya ilişkin Odamız önerileri talep edilmektedir.
 
Söz konusu talebe ilişkin olarak; kamu kurumlan tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıklan sorunların giderilmesine yönelik, somut mevzuat düzenlemesi önerilerinizle Odamız görüşlerini oluşturmak üzere, 11 Haziran 2015 Perşembe günü saat 10:30’da Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Meclis Salonunda bir toplantı organize edilmiştir.
 
Değerli görüşlerinizi almak üzere düzenlenecek olan  sözkonusu toplantıya katılım teyitlerinizi   en geç 10 Haziran 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Belge Hizmetleri Müdürlüğü Ticaret Memuru Betül SEYREK’e (Tel: 417 12 00-1117) bildirilmesi gerekmektedir.  
 
Katılımlarınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Toplantı
Tarih: 11.06.2015
Günü:Perşembe
Saat  :10:30
Yer: Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Meclis Salonu