KAMU İHALE KURUMU İHALE ŞARTNAMELERİNDE “İTHAL” İBARESİNİN BULUNMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALE KURUMU İHALE ŞARTNAMELERİNDE “İTHAL” İBARESİNİN BULUNMASI HK.

KAMU İHALE KURUMU İHALE ŞARTNAMELERİNDE “İTHAL” İBARESİNİN BULUNMASI HK. 
 
Tarihi     : 21.06.2010
İşareti    : 4/5000-2071
 
Sayın Üyemiz, 
Odamızca; kamu kurumlarının ihale şartnamelerinde “ithal” ibaresi kullanılması nedeniyle yerli üreticilerimizin ihaleye girmelerinin engellendiği, bu çerçevede kamu ihalelerinin şartnamelerinde “ithal” ibaresinin kaldırılarak, alımı yapılacak ürünlerin teknik özelliklerine yer verilmesinin uygun olacağı yönündeki Odamız görüşü Kamu İhale Kurumu’na iletilmiştir. 
 
Kamu İhale Kurumu’nca Odamız görüşüne istinaden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12. maddesine atıfta bulunulmuş olup, özetle; 
İdareler tarafından hazırlanan teknik şartnamelerde alımı yapılacak malın teknik özelliklerine ve tanımlamalarına yer verilmesi, belli bir marka, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi gerekmekte olduğu; anılan hususlara aykırı teknik şartnamelerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 ve devamı maddelerine uygun olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği bildirilmiştir.  
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası