KAMU İHALE KURULU KARARI HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALE KURULU KARARI HK.

 

Tarihi     : 24.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1658
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Esas ve Usullerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Esas ve Usuller”  24.04.2009 tarihli 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın içeriği aşağıdaki gibidir;

                                                     

 

 

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURULU KARARI

          Karar Tarihi  : 2/4/2009

          Karar No        : 2009/DK.D-45

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (e) Bendine

Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Esas ve Usullerin

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Esas ve Usuller

          MADDE 1 – 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 2 – Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Esas ve Usuller hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası