KAMU İHALE KANUNU EŞİK DEĞERLERİ VE 6 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALE KANUNU EŞİK DEĞERLERİ VE 6 ADET DUYURU HK.

ÖNEMLİ !!! KAMU İHALE KANUNU EŞİK DEĞERLER HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 01 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri 21.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2010/1)” ile belirtilmiştir.  
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2010/1 HK.
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
TETSİAD Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin başvurusu üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” için  25/07/2009 tarih ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/20 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir.Karar “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2010/1” ile 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
  
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2010/2 HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları”nın Türkiye’ye ithalatına ilişkin olarak 18/04/2009 tarih ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/10 sayılı Tebliğ (2009/10 sayılı Tebliğ) ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Karar “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2010/2” ile 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2010/3 HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiş ve “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)” 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2010/4 HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “matkap uçları” ile “parmak frezeler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine neden olacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiş ve “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)” 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2010/5 HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri) maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiş ve “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)” 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.
 
Tarihi     :22.01.2010
İşareti    :4/5000-250
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
“Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası