Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de düzeltme - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de düzeltme

Tarihi     : 20.05.2008
İşareti    : 6/5000- 2345
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz 

15/5/2008 tarihli ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in” 1 inci maddesinin beşinci satırında “ikinci” şeklinde yer alan ibare; Kamu İhale Kurumunun 15/5/2008 tarihli ve 8342 sayılı yazısı üzerine “üçüncü” olarak düzeltilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası