Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

    20 Nisan 2011

Tarihi    : 20.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1345
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;      
 
“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 20.04.2011 tarih ve 27911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası