Kamu İhale Genel Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Genel Tebliği Hk.

    22 Ağustos 2011

Tarihi    : 22.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2619
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 20.08.2011 tarih ve  28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası