Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

    11 Ekim 2012

Tarihi  : 11.10.2012
İşareti : 
4/5000-3168
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası