Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tarihi  : 29.03.2013
İşareti : 4/5000-1152
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  28.03.2013 tarih ve 28601 sayılı  Resmi Gazete- Mükerrer yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  için tıklayınız