Kamerun- Türk Ürünleri Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Kamerun- Türk Ürünleri Fuarı

Tarih: 15.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1654
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizatörlüğünde, Kamerun-Türk Ürünleri Fuarı’nın, Yaounde’de 24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Kamerun-Türk Ürünleri Fuarı’nda stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrük, sigorta işlemleri, Fuar Katalogunda firma bilgilerinin yer alması, yurtdışı tanıtım hizmetleri, profesyonel ikili görüşmelerin düzenlenmesi, devlet desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi ile Fuar esnasında iletişim ve ikram hizmetleri dahil olmak üzere 12m2 stand alanı dahil, katılım bedelinin 4.200 Euro olduğu belirtilmektedir. Anılan Fuar’a katılıma ilişkin bilgi notu ekte verilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası