Kamerun İle Akdedilen Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kamerun İle Akdedilen Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Hk.

Tarihi :  11 .08.2011
İşareti :  07 /5000- 2539
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Yaounde’de    16 Mart  2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı  Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”da öngörülen vize muafiyeti  düzenlemelerinin hudut kapılarımızda 27 Temmuz 2011 tarihi itibariyle uygulanacağı bildirilmektedir.
 
Söz konusu anlaşmada öngörülen vize muafiyeti düzenlemelerine ilişkin esaslar aşağıda verilmektedir:
 
  • Resmi heyet mensubu olan ve geçerli diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili her iki ülkenin vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatleri veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren, her 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar,
  • Her iki ülkenin akredite diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan geçerli diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşları, görevli müddetince, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatleri veya transit geçişlerinde, vize almaktan muaftırlar. Söz konusu vize muafiyeti düzenlemesi, bu şahısların geçerli diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili aile fertlerini de kapsamaktadır,
  • Her iki ülkenin vatandaşlarının, çalışma, öğrenim, eğitim, aile birleşimi ve ikamet gibi özel amaçlı seyahatleri Akit tarafların diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerinden alınacak “özel meşruhatlı vize”ye tabidir.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası