Kalkınma Planı Komisyonları - Ankara Sanayi Odası

Kalkınma Planı Komisyonları

    7 Kasım 2017

İşareti : 03/5000-2994
İlgili Kişi: Meltem Coşkun Çetin(meltem.coskun@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmektedir.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık süreci kapsamında oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları oluşturulmuştur. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalar, Planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır.

Aşağıda On Birinci Plan çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi olarak koordine edilecek komisyonların listesi yer almaktadır. Komisyonlar, Ankara’da Aralık ve Ocak aylarında olmak üzere 2 toplantı yapacak ve her toplantı tam gün sürecektir. Her Komisyon için raportörler ilk toplantı öncesi mevcut durumu ortaya koyan bir ön rapor hazırlayacak ve toplantılar neticesinde komisyon raporlarına son hali verilecektir. Her Komisyon için 3’er kişi bildirilmesi talep edilmiştir.

Konunun önemine binaen aşağıda belirtilen Komisyonlardan katılmak istediğinizi, isim, unvan ve iletişim bilgileri ile 10 Kasım 2017 Cuma saat 12.00’ye kadar meltem.coskun@aso.org.tr adresine bildirmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

1- İmalat Sanayi Politikaları
2- Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm
3- Madencilik Politikaları
4- İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
5- Fikri Haklar
6- Teşvik Uygulamalarında Etkinlik
7- Ana Metal Sanayi
8- Kimya Sanayi
9- Makine Sanayi
10- Otomotiv Sanayi
11- Elektronik Sanayi
12- Tekstil-Deri-Hazır Giyim
13- Sanayide Dijitalleşme