Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı Hk. Görüş - Ankara Sanayi Odası

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı Hk. Görüş

    14 Mayıs 2016

Tarih: 13.05.2016

İşareti: 05/5000-1110

İletişim: dim@aso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı”na ilişkin üyelerimizin görüşleri talep edilmektedir.

Bu bağlamda ekte taslağı yer alan “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun”una ilişkin görüşlerin 17.05.2016 tarihinde kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza (e-posta: dim@aso.org.tr) ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ekli dosya için tıklayınız