Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Hk.

Tarihi     : 16.11.2011
İşareti    : 4/5000-3462
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası