KALİTEST BELGELENDİRME HK. - Ankara Sanayi Odası

KALİTEST BELGELENDİRME HK.

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM : 2009/18) HK.
 
 
Tarihi     : 14.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
 
“Kalitest Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm : 2009/18)”13.10.2009 Tarih Ve 27375 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
          MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Akatlar Mahallesi Hare Sokak 2. Söltaş Evleri G – 10 No: 9 1. Levent/İSTANBUL, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği’nde yer alan Asansörler İçin Birim Doğrulaması Modül G (EK X) ve Asansörler İçin Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII) kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
 
          MADDE 2 – (1) Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası onaylanmış kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyuruları, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://vvww.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilebilecektir.
 
          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
          MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.          
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası