KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN TASLAK MEVZUAT

    30 Kasım 2017

İşareti : 05/5000-3219
İlgili Kişi:Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında 850/2004/EC sayılı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzüğün uyumlaştırılması çerçevesinde “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri”-“Avrupa Birliği Dairesi”-“Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere ekte sunulan “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno