Kalıcı Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Kalıcı Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı

Tarih: 26.10.2015
İşareti: 05/5000-2330
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 850/2004/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğünü uyumlaştıran “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı belirtilmektedir.
Söz konusu taslak, TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Üyelerimizin, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 11.11.2015 Çarşamba günü mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası