Kalibrasyon Ve Kalibrasyon Eğitimleri İşbirliği Protokolü - Ankara Sanayi Odası

Kalibrasyon Ve Kalibrasyon Eğitimleri İşbirliği Protokolü

    16 Temmuz 2012

Tarihi     :  16.07.2012
 İşareti    : 
8/5000
 İrtibat    : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız ile Türk Standardları Enstitüsü arasında Ankara Sanayi Odası üyelerinin kalibrasyon hizmetlerinden ve kalibrasyon eğitimlerinden hızlı ve hesaplı bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla “ASO-TSE Kalibrasyon ve Kalibrasyon Eğitimleri İşbirliği Protokolü” 11.07.2012 tarihinde, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ve  TSE Başkanı Sayın Hulusi ŞENTÜRK’ün imzaları ile yürürlülüğe girmiştir.
 
Protokol Maddeleri;
  • Ankara Sanayi Odası Üyesi firmaların TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak eğitim ve kalibrasyon hizmet talepleri imzalanan protokol dahilinde gerçekleştirilecektir.
  • Ankara Sanayi Odası üyelerinin, protokol hükmünde yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için, hizmet taleplerini yazılı olarak TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Kalibrasyon Grup Başkanlığına bağlı müdürlüklerine iletmesi gerekmektedir. Ayrıca, Ankara Sanayi Odasına üyelik ile ilgili güncel kayıt bilgileri yazı ekinde sunulmalıdır.
  • TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı’nda hizmet talepleri gerçekleşmiş fakat hizmet talebi esnasında yazılı olarak güncel oda kayıt bilgilerini sunmamış firmalar imzalanan Protokol hükümlerinden faydalanamazlar.
  • TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığına ilgili protokol çerçevesinde müracaat eden Ankara Sanayi Odası  üyeleri, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığının www.tse.org.tr web adresinde yayınlanan hizmet sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.
  • Bu Protokol çerçevesinde, TSE tarafından, Ankara Sanayi Odası üyelerine Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığının www.tse.org.tr web adresinde yayınlanan  yürürlükteki “Ücret Yönergesi” ve  Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığının yürürlükteki “Kalibrasyon Ücret Çizelgesi”nde belirtilen ücretler üzerinden aşağıdaki indirim oranları uygulanacaktır:
–         TSE’den belgesi olmayan Ankara Sanayi Odası üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde % 30, kalibrasyon Eğitim hizmetlerinde ise % 20 indirim uygulanacaktır.
–         TSE’ den belgesi olan Ankara Sanayi Odası üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde % 40,      kalibrasyon Eğitim hizmetlerinde ise % 30 indirim uygulanacaktır.
  • TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığından alınan hizmetlerden tahakkuk edecek hizmet bedeli, hizmeti alan Ankara Sanayi Odası üyesi tarafından, fatura tarihini müteakip 30 gün içerisinde, doğrudan TSE veznelerine yada TSE’nin belirlediği banka şubelerine ödenecektir.
Bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası