Kalfalık Müracaatları - Ankara Sanayi Odası

Kalfalık Müracaatları

KALFALIK MÜRACATLARI
 
Tarihi     :  08.10.2010
İşareti    : 
 8/5000 – 3443
Yanıt      : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Altındağ Kaymakamlığı Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,
 
Milli Eğitim Bakanlığınca bugüne kadar çıraklık eğitimi uygulaması kapsamına alınmış bulunan il ve meslek dallarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 1. ve 2. maddeleri gereğince; doğrudan veya sınavla kalfalık veya ustalık belgesi alma hakkına sahip olduğu halde, süresi içinde başvuruda bulunmadığı için bu hakkı kullanmamış olanlara, ilgili kanunun Geçici 8.maddesine göre 12.09.2010 tarihinden 6 (altı) ay süreyle bir başvuru hakkı daha tanındığı belirtilmektedir. Bu ek başvuru hakkının ileride tekrarlanması mümkün görünmediğinden bu uygulamanın iyi bir şekilde duyurularak hak sahiplerinin tümüne ulaştırılması gerekmektedir.
 
Buna göre ; mesleğinin ilimizde çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte
 
18 yaşını doldurmuş olup , kamu ve özel sektöre ait iş yerinde çalışmış olanlar, kalfalık sınavlarına girmek ,
16  yaşını doldurmuş olanlar intibak eğitimine tabi tutulduktan sonra kalfalık sınavlarına girmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
 
Başvuruların Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine yapılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası