Kadını Güçlendirme İlkeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kadını Güçlendirme İlkeleri Hk.

    14 Haziran 2012

Tarihi  : 14.06.2012
İşareti : 4/5000-2002
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kadın girişimciliği kavramının gündemimizin ön sıralarına yükseldiği günümüzde, kadın iş gücünün ekonomiye etkin katılımı ve çalışan nüfus içindeki kadın oranının arttırılmasının giderek daha fazla önem kazandığı belirtilmektedir.Kadının toplumsal hayatımızdaki yerinin daha da yükselmesinin ve başarılarının toplumun refahına değer katmasının, ülkemizin öncelikli amaçlarından biri olduğu belirtilmektedir.
 
Bu itibarla, son yıllarda, kadın istihdamını arttırmaya yönelik proje ve programların önem kazandığı, özellikle kadın girişimciliği konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen program ve projelerde artışlar görüldüğü bildirilmektedir.Ancak, bu program ve projelerin sürekliliğinin sağlanarak, bunların bütünlükçü bir bakışla devam ettitrilmesi ve toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesinin gerektiği belirtilmektedir.
 
Bu bakımdan, kadınların güçlendirilmesine ekonomik bir bakış açısıyla, istihdam,eğitim ve sanayi politikalarının bir unsuru olarak yaklaşılması gerektiği, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesine yönelik çabalarda, özel sektörün öncü rol oynamasının kaçınılmaz bir sorumluluk olduğu belirtilmektedir.Zira, özel sektörün desteği olmadan, kadının güçlendirilmesi ve bu kapsamda, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.
 
Bu yaklaşımla, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu’nun, 2010 yılında, küresel düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için BM Kadın Birimini kurduğu bildirilmektedir.
 
BM Kadın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi(Global Compact) işbirliğinde, iş dünyasında kadınların güçlendirilmesini sağlamak üzere, şirketlerin mevcut politika ve uygulamalarını gözden geçirmesine veya yenilerini oluşturmasına yol göstermek amacıylaKadınıGüçlendirme İlkeleri” oluşturulduğu,.ilkelerin, ilk olarak 8 Mart 2010 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü’nde dünyaya tanıtıldığı bildirilmektedir.
 
Bilindiği üzere, TOBB’un  da Türk özel sektörünün çatı meslek örgütü olarak, 2007 yılında kurduğu Kadın Girişimciler Kurulu ile, ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirlemeyi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmeyi amaçladığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türk özel sektör camiası olarak, kadınların hem sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla inisiyatif ve görev üstlenmesi gerektiğinin bilinciyle, kadınlarımızın toplum ve iş hayatın içindeki yeri konusunda ilerleme sağlanamadığı takdirde, sadece ekonomik hedefleri tutturarak, çağdaş bir dünyanın parçası olunamayacağı, kadınların toplum hayatına, üretim süreçlerine sokamamış bir topluma “gelişmiş” denilemiyeceği ifade edilmektedir.
 
Bu bakımdan, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek ve toplumda refahın devamı için kadınların tüm sektör ve düzeylerde, iş yaşamına katılımlarını sağlamanın önemine ianandıkları belirtilmektedir.Söz konusu “Kadını Güçlendirme İlkeleri”’nin de ülke ekonomimize sağlayacağı olumlu katkının bilinci  ile Birleşmiş Milletlerin bu girişiminin ülkemizde de benimsenmesinin ve desteklenmesinin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.
 
Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya ilan edilen “Kadını Güçlendirme İlkeleri”’nin Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan bu girişime destek vermek isteyen şirketlerin üst düzey temsilcilerinin, Ek 2’de  yer alan  CEO Destek Beyannamesi  formunu İngilizce doldurarak, en geç 28 Eylül  2012 tarihine kadar unwomen@tobb.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası