K Türü Yetki Belgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

K Türü Yetki Belgesi Hk.

Tarihi     : 20.11.2009
İşareti    : 4/5000 – 
4037
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince; toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan az kamyonetlerle; ticari amaçla iliçi veya şehiriçi eşya taşımacılığı veya ticari amaçla olmamak ve sadece kendi iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 31.12.2009 tarihine kadar kendilerine uygun yetki belgelerini temin etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.Söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretlerinde %94 oranında indirim uygulanacağı belirtilmektedir.
 
01.01.2010 tarihi itibariyle anılan yetki belgelerinin indirimli olarak temin edilmesi imkanı bulunmayacağından ilgililerin söz konusu imkandan yararlanmak üzere, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ile ekli listesi yer alan Odalara, bu tarihe kadar başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.
 
Diğer taraftan, 25.02.2004 tarihinde ilk defa yetki beklgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendileine yetki belgesi düzenlenen K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31.12.2009 tarihine kadar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarına ilişkin noksanlıklarını tamamlamak zorunda oldukları  bildirilmiştir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası