JETCO – Türkiye/Birleşik Krallık Ekonomik Ve Ticaret Ortaklık Komitesi Teknik Heyet Toplan - Ankara Sanayi Odası

JETCO – Türkiye/Birleşik Krallık Ekonomik Ve Ticaret Ortaklık Komitesi Teknik Heyet Toplan

    8 Haziran 2012

Tarihi  : 08.06.2012
İşareti : 05/5000-1951
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye/Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (Turkey/UK Joint Economic and Trade Commitee/JETCO) Teknik Heyet Toplantısı’nın 9 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul’da, Dördüncü Dönem Toplantısı’nın ise Türkiye-İngiltere İş Forumu ile eşzamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Sayın Stephen Green’ın eşbaşkanlıklarında 12 Ekim 2012 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.     
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmek üzere, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin en geç 20 Haziran 2012 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Eposta: dim@aso.org.tr ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası