JETCO Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

JETCO Toplantısı hk.

Tarihi     : 05.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 1791
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye/ Birleşik Krallık Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi’nin (Turkey/ UK Joint Economic and Trade Committee/ JETCO) ilk toplantısının, Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırımlarından Sorumlu Bakan Lord Mervyn Davies’in, ülkemizi ziyaret vesilesiyle, 23 Haziran 2009 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirlmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, İngiltere pzarında karşılaşılan sorunların ve toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların 6 Mayıs 2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 0312 417 97 11) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası