JETCO Teknik Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

JETCO Teknik Toplantısı Hk.

Tarihi     : 30.12.2010
İşareti    : 05/5000-4309

Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda, ülkemiz ile Ekvator Cumhuriyeti arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının kurulmasına yasal dayanak teşkil eden “Ticaret İşbirliği Anlaşması” ile “Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Protokolü” nün 1 Aralık 2010 tarihinde, Dış Ticaret Müşteşarı Sn. Ahmet Yakıcı ve Ekvator Dışişleri Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Sn. Fransisco Rivadeneira tarafından, Ankara’da imzalandığı bildirilmektedir. İlk JETCO Teknik Toplantısı’nda gündeme getirilmek üzere, Ekvator ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında üyelerimizin görüşlerinin beklendiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu anlaşma ekte yer almakta olup; görüşleri olan üyelerimizin en geç 6 Ocak 2011 tarihine kadar görüşlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ( E-posta: irem.ahi @ tobb.org.tr, Faks:0312 218 22 09) bildirmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası